LOA TREBLE DB THƯƠNG HIỆU MỸ

Liên hệ

Trép Mỹ 2,5” Full Range #DB-2FR 30w – 180w (100hz-20Khz) Kiêm nhiệm giọng ca người nghệ sĩ tạo mini Show trên chiếc xe của bạn